ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว ถนนพระราม 9 และถนนรามคำแหง บางพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องสำรวจจุดรั่วท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณคลองกะจะ ถนนพระราม 9 ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

– ถนนพระราม 9 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกรามคำแหง ถึงถนนถาวรธวัช

– ถนนรามคำแหง ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 2 ถึงซอยรามคำแหง 24

– ซอยรามคำแหง 24 ตั้งแต่ซอยรามคำแหง 24 แยก 4 ถึงซอยรามคำแหง 24 แยก 34

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

…………………………………………………….

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

การประปานครหลวง