รฟม. แจ้งขยายพื้นที่การปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกบางกะปิ ถึง แยกลำสาลี ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. 63 ถึง 31 พ.ค. 64

รฟม. แจ้งขยายพื้นที่การปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกบางกะปิ ถึง แยกลำสาลี ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าว – สำโรง มีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่การปิดเบี่ยงจราจร ฝั่งขาออก และ ปิดเบี่ยงจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก บนถนนศรีนครินทร์ บริเวณแยกบางกะปิ ถึงแยกลำสาลี  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนศรีนครินทร์ ฝั่งขาออก สามารถสัญจรได้ 2 ช่องทาง และฝั่งขาเข้า สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค และดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว – สำโรง

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-yellowline.com และไลน์แอด : @mrtyellowline

………………………………………………….