ทปษ.รมว.รง.และ สปส. รุดเยี่ยมผู้ประสบเหตุรถไฟชนรถบัสทอดกฐิน

Featured Video Play Icon

จากเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถบัสโดยสารคนงานบริษัท ย่านสำโรงจังหวัดสมุทรปราการ ที่กำลังเดินทางจะไปทอดกฐินที่วัดบางปลานัก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เป็นเหตุให้ผู้โดยสารรถบัสประสบเหตุเสียชีวิต และได้รับบาดเจ็บ

ทางด้าน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยและสั่งการให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าดูแลให้ความช่วยเหลือเป็นการด่วน ซึ่ง นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ได้เป็นตัวแทนลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้น โดยมี นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสราวุธ สุขสวรรค์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมลงพื้นที่ให้กำลังใจและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

สำหรับเหตุการณ์ดังกล่าว พบว่ามีลูกจ้าง เป็นผู้ประกันตน ที่ได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต โดยการช่วยเหลือผู้ประกันตน ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม หากหยุดงานเกิน 30 วัน ก็จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง สำหรับผู้ประกันตนที่เสียชีวิต จะได้รับเงิน ค่าทำศพ ค่าทดแทนกรณีเสียชีวิต

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม ได้เข้าดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตน และทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

………………………………………..