ทปษ.รมว.รง. และ สปส. มอบเงินช่วยเหลือญาติผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถบัสทอดกฐิน

Featured Video Play Icon

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รวมทั้งผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ไปวัดบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแก่ครอบครัวของนายบุญส่ง สวนยิ้ม พนักงานขับรถบัสที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ รถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถบัสโดยสารคนงาน บริษัท ซึ่งกำลังเดินทางจะไปทอดกฐินที่วัดบางปลานัก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เป็นเหตุให้คนขับรถบัสและผู้โดยสาร ประสบเหตุเสียชีวิต

ในการนี้ ครอบครัวของนายบุญส่ง สวนยิ้ม พนักงานขับรถบัสที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับมอบสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานจากกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินค่าทำศพ 40,000 บาท เงินค่าทดแทน 1,260,000 บาท และเงินกรณีชราภาพอีก 57,467.40 บาท รวมเป็นเงินทั้ง 1,357,467.40 บาท

โดย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ดูแลผู้ประกันตน ในเรื่องสิทธิ การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมอย่างเต็มที่

……………………………………………