“บิ๊กอู๋”นำแรงงานรวมพลังประชารัฐ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

รมว.แรงงาน นำ ผู้บริหาร ขรก.กระทรวงแรงงาน บำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ทำกิจกรรมกระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ แรงงานในระบบและแรงงานอิสระย่านมีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก กรุงเทพฯ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พร้อมนำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่ 4 ”แรงงานในระบบและแรงงานอิสระย่านมีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก กรุงเทพฯ ณ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยกล่าวว่า ในวันนี้ กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยใช้กลไกประชารัฐ ในการสร้างอนาคตประเทศโดยจัดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ” ครั้งที่ 4 แรงงานในระบบ และแรงงานอิสระ ย่านมีนบุรี ลาดกระบัง และหนองจอก กรุงเทพฯ นำบริการด้านแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำอย่างเหมาะสมทุกช่วงวัย มีรายได้ ได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งได้รับสวัสดิการทางสังคมและสิทธิประโยชน์อื่นที่เหมาะสมในการดำรงชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ และคณะผู้บริหารยังได้ให้กำลังใจผู้ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณพื้นที่สาธารณะด้านหน้าบริษัทฯ ทั้งนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ การออกบูธนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน บริการตรวจสุขภาพ การรับสมัครผู้ประกันตน การรับชำระเงินมาตรา 40 การเล่นเกมส์/ตอบปัญหาชิงรางวัล การให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การให้คำแนะนำกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน การให้คำแนะนำอาชีพอิสระ การรับสมัครขึ้นทะเบียนผู้ประสงค์รับงานไปทำที่บ้าน การให้คำแนะนำการไปทำงานในประเทศและต่างประเทศ บริการตัดผม และการมอบของที่ระลึกให้กับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการและแรงงานอิสระ เป็นต้น