จับกัง 1 “สุชาติ” รมว. แรงงาน มอบ นางธิวัลรัตน์ ที่ปรึกษาแรงงาน เยี่ยมผู้ประกันตนเจ็บ และมอบสิทธิฯ กรณีตายจากกองทุนเงินทดแทนแก่คนขับรถบัส เหตุรถไฟชนรถบัสคณะกฐินที่ฉะเชิงเทรา

วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์และเฝ้าระวังเพื่อผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม (ศปก.สปส.) นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสราวุธ สุขสวรรค์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ และผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถบัสโดยสารคนงาน จำนวน 9 ราย ในโรงพยาบาลพุทธโสธร พร้อมเดินทางไปมอบสิทธิค่าทำศพ จากกองทุนเงินทดแทน แก่ญาติคนขับรถบัสที่เสียชีวิตเหตุเนื่องจากการทำงาน

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีความห่วงใย ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ประสบเหตุ จากรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถบัสโดยสารคนงาน บริษัท เพอร์เฟคอินเตอร์โพรดักส์ จำกัด ในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเดินทางจะไปทอดกฐินที่วัดบางปลานัก ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 บริเวณสถานีรถไฟคลองแขวงกลั่น ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้คนขับรถบัสและผู้โดยสาร ประสบเหตุเสียชีวิต จำนวน 19 ราย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน 41 ราย ในจำนวนนี้เป็นลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 38 ราย และเสียชีวิต 14 ราย นั้น

โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้แสดงความเสียใจต่อญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว และได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร ซึ่งยังคงพักรักษาตัวอยู่ จำนวน 9 ราย โดยตนได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ ดูแลผู้ประกันตน ในเรื่องสิทธิ การรักษาพยาบาล และเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมอย่างเต็มที่

ในการนี้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะ พร้อมด้วย นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางไปวัดบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนแก่ครอบครัวของนายบุญส่ง สวนยิ้ม พนักงานขับรถบัสที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีเสียชีวิต เนื่องจากการทำงานจากกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินค่าทำศพ 40,000 บาท เงินค่าทดแทน 1,260,000 บาท และเงินกรณีชราภาพอีก 57,467.40 บาท รวมเป็นเงินทั้ง 1,357,467.40 บาท

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมเข้าดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้ได้รับ สิทธิประโยชน์ ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที
……………………………….
ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน