“บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ” ร่วมมอบต้นไม้ตามโรงเรียน ส่งเสริมการปลูก เพื่อลด PM 2.5

รถไฟฟ้าบีทีเอส จัดกิจกรรมแจกต้นไม้ให้กับโรงเรียนนำร่อง 5 โรงเรียนใกล้แนวรถไฟฟ้า ได้แก่ โรงเรียนหอวัง โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน โรงเรียนอรรถมิตร โรงเรียนเสนานิคม และวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ในพระอุปถัมภ์ฯ

โดยมีคุณนริศรา ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร คุณจิตตพิมพ์ ฮัดเจสสัน ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร และคุณพรนภา สร้อยทอง พร้อมทีมส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมมอบต้นไม้ในครั้งนี้

กิจกรรม “บีทีเอสดูแลโลก เราดูแลคุณ” เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ปลูกเพื่อ ป(ล)อด ล้านต้น ลด PM 2.5” ของกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน ใส่ใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 เสมือนการสร้างภูมิต้านทานให้กรุงเทพมหานครในระยะยาว อย่างยั่งยืนต่อไป อีกด้วย

…………………………………………….