MOU เร่งสร้างเครือข่าย นักธุรกิจ-นักนโยบาย-นักวิจัย รุ่นใหม่รับมือโลกร้อน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ร่วมกับแฟรงค์เฟิร์ตสคูล เซ็นข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพื่อสนับสนุน แผนงานทุนสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการเงินเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (AFFP) โดยผู้บริหารหน่วยงานร่วมลงนามได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. อุฟ มูสเลเนอร์ (ซ้ายสุด)หัวหน้าแผนกวิจัยของแฟรงค์เฟิร์ตสคูล นาย อภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธกส. (ที่2จากซ้าย) ดร. บิม อดิการี(กลาง) ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส IDRC รศ.ดร. ชนาธิป ผาริโน ผู้อำนวยการฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ สกว.(ที่2จากขวา) และ  ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ ทีดีอาร์ไอ (ขวาสุด) ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา

////////////////////////