ปีงบ 64 รมช.อธิรัฐ สั่งเร่งเดินหน้าสร้างท่าเรือโขงเจียม ส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว หวังสร้างรายได้ให้พื้นที่ ณ จ.อุบลราชธานี

นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือโขงเจียม บริเวณริมแม่น้ำโขง ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม เนื่องจากปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายัง อ.โขงเจียม เป็นจำนวนมาก แต่ยังไม่มีท่าเทียบเรือที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ประกอบกับบริเวณพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าดำเนินการออกแบบและก่อสร้างท่าเทียบเรือ โดยให้มุ่งเน้นสถาปัตยกรรมตามประเพณีและวัฒนธรรมของพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้อง สวยงามและร่วมสมัย เป็นการสร้างแลนด์มาร์คด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง อันเป็นการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ดึงรายได้เข้าสู่จังหวัดและกระจายสู่ชุมชนในพื้นที่ได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง โดยมีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในต้นปี 2565

ในการนี้ ท่านรัฐมนตรีช่วยฯ ได้เน้นย้ำให้กรมเจ้าท่าเร่งรัดดำเนินการโดยเร็ว เพื่อให้แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในสิ้นปี 2564 ทันรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

……………………………….