พระวิสุทธิวราภรณ์​ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสงัดเทพธิดาราม​ นำคุณมอลลี่ อมรรัตน์ สิงห์ศิริ (รองอันดับ 1 Mrs. Noble Queen Thailand 2020) และคณะ​ เยี่ยมขอบคุณBMCTV

🙏พระวิสุทธิวราภรณ์​ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่​ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสงัดเทพธิดาราม​ นำคุณมอลลี่ อมรรัตน์ สิงห์ศิริ (รองอันดับ 1 Mrs. Noble Queen Thailand 2020) และคณะ​ เยี่ยมขอบคุณBMCTVและร่วมสนทนาในรายการ​OPEN​ THAILAND​ ซึ่งท่านเจ้าคุณเมตตาเป็นผู้ผลิตรายการที่สถานีโทรทัศน์BMCTVonline

🙏 ในโอกาสนี้​ คุณมอลลี่​ มีความสนใจที่ดำเนินการนำคณะผู้เข้าประกวดนางงาม​ ทำกิจกรรมร่วมขับเคลื่อนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา​ ซึ่งเป็นกิจกรรมตามนโยบายของกรมการศาสนาด้วย​ และ​ คุณมอลลี่​ เองก็มีศรัทธาปฏิบัติธรรมที่วัดเทพธิดารามเสมอ​

การเข้าประกวดจึงเป็นการได้มีโอกาสร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทย​ ในฐานะทูตวัฒนธรรม บนเวทีการประกวดด้วย