กรมทางหลวง เร่งปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

กรมทางหลวง โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอินมีปริมาณการจราจรหนาแน่นและติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลทั้งปีใหม่และสงกรานต์ รวมถึงวันหยุดยาว ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดรับรถที่มาจากกรุงเทพฯ สระบุรี ปทุมธานี เข้าถนนเอเชีย มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือ และในอนาคตทางแยกต่างระดับบางปะอินจะเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หรือถนนมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน-โคราช ซึ่งปริมาณจราจรจะเพิ่มขึ้นจากเดิมอาจทำให้มีปัญหาการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดั้งนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาและแก้ไขปัญหาการจราจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง กรมทางหลวงจึงได้มีโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอินขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

 

สำหรับรูปแบบโครงการจะก่อสร้างเป็นทางยกระดับ ขนาด 2 ช่องจราจร เพื่อแยกทิศทางในการรับรถที่มาจากทางด้านถนนวงแหวนตะวันออก สระบุรี ไปลงถนนเอเชียโดยตรง ไม่ต้องผ่านทางแยกต่างระดับบางปะอินเดิม   จะทำให้ระบายรถให้คล่องตัวได้มากขึ้น พร้อมทั้งยังได้ขยายถนนบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ช่องทางคู่ขนานทิศทางขาเข้ากรุงเทพมหานครเป็น 4 ช่องจราจร เพื่อป้องกันปัญหาคอขวดอีกด้วย ซึ่งคาดว่าโครงการฯจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2563

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนลดความเร็วเมื่อต้องผ่านโครงการก่อสร้าง เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง หากมีข้อเสนอแนะหรือต้องการสอบถามข้อมูลโครงการ สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)