กฐินยาสูบ ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ศ.ดร.อัญญา ขันธวิทย์ กรรมการการยาสูบแห่งประเทศไทย นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการ นายนพดล หาญธนสาร รองผู้ว่าการด้านบริหาร นายชำนาญ อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต นางนิตยา ชัยวัณณคุปต์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด นายอัฏฐเดช ดีสวาท รองผู้ว่าการด้านบริหารจัดการผลิต นายอรรถ อรรถยุติ รองผู้ว่าการด้านใบยา พร้อมด้วยพนักงานและอดีตพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย และชุมชนใกล้เคียง ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐินประจำปี 2563 ณ วัดโตนดเตี้ย ต.อุทัย อ.อุทัย จ.พระนครศรียุธยา

โดยในปีนี้โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ได้นำคณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ มาออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาแก่ประชาชนด้วย