🔥🔥บีทีเอสดูแลความปลอดภัยตลอดการเดินทาง 10 เต็ม 10 🎉🎉

💁🏻‍♂️เราใส่ใจเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสารมาเป็นอันดับหนึ่ง นับตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินทางจนถึงจุดหมายครับ

🎬10 ข้อบีทีเอสพร้อมดูแลคุณตลอดเวลาเดินทาง…

1️⃣ดูแลความปลอดภัยในการใช้ บันได/บันไดเลื่อน

ขณะเดินทาง ผู้โดยสารโปรดจับราวบันได/บันไดเลื่อนทุกครั้ง งดใช้มือถือสักครู่ ขณะก้าวขึ้น-ลงบันได และมองทางตลอดเวลานะครับ
👉🏻 bit.ly/2SCYlSM

2️⃣ลิฟต์อำนวยความสะดวก

บีทีเอสมีลิฟต์อำนวยความสะดวกตั้งแต่ชั้นพื้นถนน และชั้นจำหน่ายตั๋ว เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่จำเป็นต้องใช้
👉🏻 bit.ly/30MXFP8

3️⃣เจ้าหน้าที่ตรวจสัมภาระ

บีทีเอสเข้มงวดในการตรวจสัมภาระผู้โดยสารก่อนเข้าระบบรถไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัย และสร้างความมั่นใจในการเดินทางให้กับผู้โดยสารทุกท่าน
👉🏻 bit.ly/2Ig2muw

4️⃣อำนวยความสะดวกในการใช้ประตูพิเศษ

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วย ผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้ และผู้โดยสารที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ สามารถใช้ประตูพิเศษนี้ เข้า-ออก ได้ทุกสถานีครับ
👉🏻 bit.ly/34D03t3

5️⃣เส้นสีเหลืองบนชานชาลา

เส้นที่กำหนดขอบเขตความปลอดภัย เพื่อกันผู้โดยสารที่ยืนรอรถไฟฟ้าบนชานชาลาไม่ให้ยืนหรือเดินก้าวล้ำเข้าไปใน “ระยะห่างที่ไม่ปลอดภัย”
👉🏻 bit.ly/34IfWhB

6️⃣อุปกรณ์บนชานชาลา

บริเวณชั้นชานชาลาของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส จะมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่สำคัญ อยู่ 3 จุด และมีการตรวจเช็ก เพื่อให้พร้อมต่อการใช้งานเสมอ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
👉🏻 bit.ly/33LdV4Y

7️⃣สัญญาณปิดประตู

ปิ๊บปิ๊บ เสียงเตือนปิดประตูกั้นชานชาลา และแสงไฟกระพริบ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณมือ เสียงเป่านกหวีด ในขณะประตูรถไฟฟ้ากำลังปิดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
👉🏻 bit.ly/2Fjhwy2

8️⃣จับ ห่วง เสา ราว

มีห่วง เสา ราว เพื่อให้ผู้โดยสารจับตลอดเวลาขณะที่อยู่ในขบวนรถไฟฟ้า และตลอดการเดินทาง พร้อมดูแลเช็ดทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
👉🏻 bit.ly/3nxHqPD

9️⃣ปุ่มกระดิ่ง

ปุ่มกระดิ่งภายในขบวนรถไฟฟ้าบีทีเอส กดปุ่มกระดิ่งเมื่อต้องการความช่วยเหลือ กรณี เป็นลม หรือเหตุอื่น ๆ เพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าให้เข้าช่วยเหลือในสถานีถัดไปครับ
👉🏻 bit.ly/2GNsyvU

🔟ทำความสะอาดสถานีตลอดระยะเวลาให้บริการ

บีทีเอสมีการทำความสะอาดสถานีตลอดเวลาการให้บริการ รวมทั้งก่อน-หลังให้บริการ
👉🏻 bit.ly/3iMdbkm

#ดูแลเพราะแคร์คุณ #BTSSkytrain #รถไฟฟ้าบีทีเอส