ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วน

10 ต.ค. 63 เวลา 08.45 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นคราชสีมา สระแก้ว กาญจนบุรี ชัยนาท รวม 17 อำเภอ 36 ตำบล 93 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 479 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต สถานการณ์ภาพรวมคลี่คลายแล้ว  เหลือเพียงจังหวัดนครราชสีมาระดับน้ำทรงตัว ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานจากอิทธิพลพายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปรกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 – ปัจจุบัน (10 ตุลาคม 2563 เวลา 06.00 น.) ส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ นคราชสีมา สระแก้ว กาญจนบุรี ชัยนาท รวม 17 อำเภอ 36 ตำบล 93 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 479 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็น น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำไหลหลาก มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม 3 จังหวัด 14 อำเภอ 30 ตำบล 79 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 463 ครัวเรือน ดังนี้ นครราชสีมา เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 10 อำเภอ ดังนี้ อำเภอปากช่อง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอปักธงชัย อำเภอโนนสูง อำเภอชุมพวง อำเภอห้วยแถลง อำเภอทะเมนชัย อำเภอพิมาย อำเภอจักราช และอำเภอวังน้ำเขียว รวม 22 ตำบล 62 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 444 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบ 1,950 ไร่ ปัจจุบันฝนหยุดตก ระดับน้ำทรงตัว สระแก้ว เกิดฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด และอำเภอวังน้ำเย็น รวม 6 ตำบล 13 หมู่บ้าน  บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 7 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว กาญจนบุรี เกิดฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอท่ามะกา รวม 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 12 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว วาตภัย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จังหวัด 3 อำเภอ 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 16 หลัง ดังนี้ ชัยนาท เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 2 หลัง เสาไฟฟ้าล้ม 2 ต้น กาญจนบุรี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมทวน และอำเภอศรีสวัสดิ์ รวม 5 ตำบล 13 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว โดยแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป