รมว.พม.ลงพื้นที่ชุมชนดินแดง พบปะเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัย มอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมสร้างสุขสำหรับผู้สูงอายุ “การจัดตกแต่งกระถางต้นไม้ในฝัน”

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง  ระยะที่ ๑ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนผู้อยู่อาศัย อีกทั้งมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการฯ และเยี่ยมชมกิจกรรมสร้างสุขสำหรับผู้สูงอายุ “การจัดตกแต่งกระถางต้นไม้ในฝัน” สำหรับผู้สูงอายุโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑  โดยมี คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีฯ ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ (นายไมตรี อินทุสุต) อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (นางไพรวรรณ พลวัน) คณะผู้บริหารกระทรวงฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองส่งเสิรมศักยภาพผู้สูงอายุ (นางสาวอาภา รัตนพิทักษ์) และชาวชุมชนดินแดง ให้การต้อนรับ ณ ห้องสันทนาการ ชั้น ๖ อาคารโครงการฟื้นฟู เมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ ๑ แปลง G บริเวณหัวมุมถนนวิภาวดี-รังสิต ตัดกับถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ