อธิบดีกรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรม “MOT 2020 Move On Together คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจฝ่าวิกฤติ COVID-19”

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า นำคณะผู้บริหารกรมเจ้าท่า ร่วมกิจกรรม MOT 2020 Move On Together คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19 โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมรับชมวีดีทัศน์โครงการสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทยระยะ 20 ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวถึงความคืบหน้าการพัฒนาระบบโครงข่ายโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกใน 4 มิติ แผนการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี การขับเคลื่อนพัฒนางานคมนาคมครอบคลุมระบบราง บก น้ำ อากาศ ยกระดับการเดินทางปลอดภัยเชื่อมโยงโครงข่ายทั่วประเทศ อีกทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทย เพื่อก้าวฝ่าวิกฤต/อุปสรรคไปด้วยกัน และเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนประเทศ สร้างความสุขทุกการเดินทาง ให้ประชาชนคนไทยทุกคน ณ ห้องนภาลัย ADE ชั้น LOBBY โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จังหวัดชลบุรี

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ Transport New Normal โดย แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบูลย์สันติ ผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรีการเสวนาในหัวข้อ “คมนาคมเคียงข้างคนไทย ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ COVID-19″ โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ,รองผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ,รองนายกเมืองพัทยา และประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ฝากข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เรื่องการ์ดอย่าตก พร้อมให้เฝ้าระวังสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด
_____________________________