“อิเดมิตสึ” มอบเงินสบทบทุนจากการจัดงาน “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ” แก่ 7 มูลนิธิดัง

ภายหลังจากที่บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย น้ำมันหล่อลื่น ภายใต้ชื่อ “IDEMITSU” (อิเดมิตสึ) และ “DAPHNE” (ดาฟเน่) ในประเทศไทย จัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมในงาน “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ” (Thailand Illumination Festival 2018) ปรากฏการณ์สวนไฟเรืองแสง สู่แรงบันดาลใจแสงแห่งชีวิต เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพทางดนตรีของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมจัดซุ้มนิทรรศการ “ในหลวงในดวงใจ” นิทรรศการ แสง เสียง ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 และยังได้อิ่มใจไปกับการทำบุญกับซุ้มเล่นเกมเพื่อการกุศล และรับประทานอาหาร STREET FOOD ชื่อดัง กว่า 30 ร้านค้า ในระหว่างวันที่ 5 ธ.ค. 2560 –  6 ม.ค. 2561 ที่ผ่านมา โดยมียอดการบริจาคและรายได้จากการเปิดจำหน่ายอาหาร ภายในงาน รวมมูลค่ากกว่า 1,694,421.50 บาท

ล่าสุด คุณบุณฑริก ภัทระมนต์ ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท น้ำมัน อพอลโล (ไทย) จำกัด เป็นตัวแทนของบริษัท ในการจัดพิธีรับมอบเงินบริจาคจำนวนดังกล่าวให้กับ 7 มูลนิธิดัง ได้แก่ รายได้จากการจำหน่ายอาหารหลังหักค่าใช้จ่ายนั้น จะมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา และ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสนองพระปณิธานของในหลวงทั้ง 2 พระองค์ ที่อยากให้ทุกคนรู้รักสามัคคี และทำความดี ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม รายได้และสิ่งของบริจาคจากซุ้มกิจกรรมเพื่อการกุศล และยอดบริจาคที่ประชาชนทั่วไปร่วมสบทบทุนภายในงาน มอบให้กับ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ, สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง), สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันอย่างกว้างขวาง

รายชื่อบุคคลภายในภาพ

หม่อมหลวงจิรพันธุ์ ทวีวงศ์ (ซ้าย) รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้เกียรติรับมอบเงินสบทบทุนจาก คุณบุณฑริก ภัทระมนต์ ผู้จัดการทั่วไป และผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท น้ำมัน อพอลโล (ไทย) จำกัด

ศ.คลินิค นายแพทย์ เหลือพร ปุณณกันต์ กรรมการผู้จัดการ ศิริราชมูลนิธิ ให้เกียรติรับมอบเงิน

นางรัศมี บัวบาน ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กอ่อน ปากเกร็ด ให้เกียรติรับมอบเงิน

นางสาวพิมพ์รภัช ทิพย์ชวานนท์ ผู้ปกครอง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านนนทภูมิ ให้เกียรติรับมอบเงิน

นายเกรียงไกร แจ่มตระกูล ตัวแทนจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดี (หญิง) ให้เกียรติรับมอบเงิน

นายสมคะเน จริตงาม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านเฟื่องฟ้า ให้เกียรติรับมอบเงิน

นางรสพร นิวาตวงศ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เกียรติรับมอบเงิน

โดยกิจกรรมปรากฏการณ์สวนไฟเรืองแสง สู่แรงบันดาลใจแสงแห่งชีวิต “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ” เป็นหนึ่งในกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและชุมชน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การเติบโตขององค์กรและสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยในปี 2560 ซึ่งเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ 48 ปีที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทจึงมีแนวคิดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมในงาน “ศิลป์แสง แห่งแรงบันดาลใจ” (Thailand Illumination Festival 2017) งานประดับไฟเรืองแสง LED กว่าล้านดวง บนพื้นที่ 39 ไร่ เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ปลูกฝังให้คนไทยดำเนินชีวิตด้วยการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังให้คนในองค์กรและประชาชนที่เข้ามาชมงาน ได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยการเป็นผู้ให้ มีส่วนร่วมในการแบ่งปัน และร่วมทำบุญด้วยการบริจาคเพื่อการกุศล ซึ่งผลของการจัดงานแสดงไฟประดับเรืองแสง ตลอดระยะเวลา 1 เดือน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 3 แสนคน