กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมจับมือ สารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ขับเคลื่อน สิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพิทักษ์ สิทธิและเสรีภาพ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เข้าพบนางสาวบุษบารัตน์ เกิดเพิ่มพูล ผู้บริหารและครู โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูและหารือการขับเคลื่อน การจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน ในสถานศึกษา

สำหรับ การหารือในครั้งนี้ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ขอขอบคุณและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมาเยี่ยมในครั้งนี้ และพร้อมร่วมมือ กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการอบรมครูผู้จัดกระบวนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน ซึ่งสอดรับแนวทางตามแผนฟื้นฟูคุณภาพครู ที่โรงเรียนได้กำหนดไว้ และในโอกาสอันใกล้นี้ โรงเรียนสารสาสน์ฯ ยินดีและพร้อมลงนาม MOU ในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในการสร้าง”ครูสิทธิมนุษยชน” และปลูกฝังการเคารพสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพและเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป

……………………………………………..