กรมอนามัย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบของโรงเรือน (Greenhouse)” ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม

วันที่ 8 ตุลาคม 2563 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย มอบหมายให้ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบของโรงเรือน (Greenhouse)” ในพื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม เพื่อเพาะปลูกพร้อมปรับปรุงสายพันธุ์ให้ได้ต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ณ องค์การเภสัชกรรม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

…………………………………………..