สธ. จัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2ปี

กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานในกำกับกระทรวงสาธารณสุข ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวาระแห่งการสวรรคต 2 ปี โดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ เป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงดำเนินพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขให้แก่พสกนิกรชาวไทย ก่อให้เกิดผลอันเป็นคุณอนันต์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองสืบจนถึงปัจจุบันและอนาคต

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศล จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ ประธานและคณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา ประธานกรวดน้ำ-รับพร หลังจากนั้นร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์