สวธ.ขอเชิญร่วมงาน “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) โดยกองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ในระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ ลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินนักร้อง สถาบันการศึกษา และเครือข่ายทางวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในรูปแบบการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่าง ๆ การสาธิตทางวัฒนธรรม และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” จะจัดขึ้นด้วยกัน ๒ วัน โดยในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. จะมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงโขน จากสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ การสาธิตทำหัวโขนจิ๋ว-หุ่นจิ๋ว จากนายสุเมธ อบอุ่น และในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. จะมีกิจกรรมการแสดงโนราเด็ก จาก นายสมาพล ไชยสมบูรณ์ การสาธิตทางวัฒนธรรม อาทิ การทำพวงกุญแจจากหนังนิ่ม จาก รองศาสตราจารย์พัลลภ วังบอน  และการวาดภาพเหมือนบุคคล จาก นางสาวอโนรี ปานแก้ว เป็นต้น

โอกาสนี้ สวธ. ขอเชิญชวนเยาวชน ประชาชนทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ ๑ “น้อมรำลึกองค์อัครศิลปิน” ในวันและเวลาดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกจากนี้ประชาชนที่มาชมการแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ก็สามารถเข้าร่วมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และร่วมอนุรักษ์ สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป สามารถติดตามข่าวสารได้ทาง www.culture.go.th, เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ Line @ วัฒนธรรม

 

——————————————————–