กลุ่มสำนักงาน กศน.จชต ประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีงบประมาณ 2563

นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มสำนักงาน กศน.ชายแดนใต้ เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องริเวอร์ไซด์ 2 โรงแรมริเวอร์ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี