สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ลงสำรวจพื้นที่ โครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่

วันที่ 7 ตุลาคม 2653 ดร.พบพร เศรษฐพฤกษา ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง พร้อมด้วยนายธนพล พิมพขันธ์ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ สทบ.เขต 1 ลำปาง ลงสำรวจพื้นที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างโครงการศึกษาการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและการส่งน้ำระยะไกลขนาดใหญ่ ของตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ ยังเข้าร่วมประชุม / ชี้แจงโครงการฯ โดยมีนายสมบูรณ์ กุยด้วง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลางและส่วนราชการในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบ้านกลาง

ต่อมา ได้ลงพื้นที่ดูความเดือดร้อนเรื่องน้ำของโรงพยาบาลสันป่าตอง, โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม, วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ ตามลำดับ โครงการดังกล่าว เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีผู้ที่จะได้รับประโยชน์จำนวน 15 หมู่บ้าน 4,000 ครอบครัว 12,000 คน รวมถึง โรงพยาบาลสันป่าตองด้วย

………………………………………………………………………