รายงานสถานการณ์ พายุระดับ 1 (L) กับว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฯ (โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา) 7 ต.ค.63เวลา 18.00 น.

Featured Video Play Icon

ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายบริหาร (โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา) ได้ FACEBOOK LIVE ติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 1 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณเวียดนามตอนใต้

หากมีข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการตัดสินใจในแต่ละพื้นที่
สามารถติดตามสอบถามได้ที่สายด่วน 1182
เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th
แอปพลิเคชั่น thai weather
Facebook และ youtube Chanel กรมอุตุนิยมวิทยา
สถานีวิทยุกระจายเสียง ของกรมอุตุนิยมวิทยา

” อุตุนิยมวิทยายุคใหม่ แจ้งข่าวฉับไว ใส่ใจปวงชน “