กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายวิชาการ คณะผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา และข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมประชุมเปิดศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์ พายุระดับ 2 ดีเปรสชัน เพื่อติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างไกล้ชิด สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182

………………………………………………….