กรมชลฯ ให้การต้อนรับมูลนิธิปิดทองหลังพระ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานอ่างเก็บน้ำประแสร์ จ.ระยอง มั่นใจน้ำเพียงพอ

วันที่ 7 ต.ค. 63 นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออก ให้การต้อนรับและร่วมบรรยายแก่คณะมูลนิธิปิดทองหลังพระและคณะสื่อมวลชนสัญจรลงพื้นที่ศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งสืบสานแนวพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมี นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ นายเกียรติศักดิ์ พุ่มนาค ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ จังหวัดระยอง

นายสุชาติ เจริญศรี กล่าวว่า กรมชลประทานรับสนองนโยบายรัฐบาล มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยได้วางเป้าหมายและแนวทางดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการน้ำระยะ 10 ปี โดยการปรับปรุงแหล่งน้ำเดิม 7 แห่ง ได้ความจุเพิ่ม 102 ล้าน ลูกบาศก์เมตร พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ 4 แห่ง เพื่อ EEC 100 ล้านลูกบาศก์เมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำและระบบผันน้ำ 2 แห่ง ได้น้ำ 20 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ดำเนินการสูบน้ำกลับท้ายอ่าง รวมถึงวางแผนป้องกันน้ำท่วมเมืองระยองและพื้นที่อุตสาหกรรม พร้อมหาแหล่งน้ำสำรอง ทั้งนี้จะมีปริมาณน้ำในระบบโครงข่ายเพิ่มอีก 354 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เพิ่มความมั่นคงด้านน้ำให้กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนจะมีน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภค เกษตรกรรม อย่างเพียงพอและเป็นธรรม พร้อมสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตได้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน

โดยโครงการอ่างเก็บน้ำประแสร์ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เน้นพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ให้มีน้ำเพียงพอสำหรับส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกในเขตโครงการและเพิ่มผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็ม และเป็นแหล่งน้ำดิบสำรองสำหรับนิคมอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก สามารถเก็บกักน้ำได้ 248 ล้าน ลูกบาศก์เมตร

จากนั้นคณะสื่อมวลชนได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำฯ และพบปะเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯ

…………………………………………..