UniNet : เน็ตแรง มั่นใจ ไม่สะดุด “ไร้ระบบล่ม” รองรับเครือข่ายการศึกษาวิจัยได้ทั่วโลก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประมา ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา เปิดเผยว่า UniNet ได้สร้างพื้นฐานเครือข่ายด้วยสื่อใยแก้วนำแสงวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมโยงสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยเข้าด้วยกัน ซึ่งเป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย และจัดสรรช่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายออกสู่ภายนอก โดยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีรากฐานที่เข้มแข็งและระบบสื่อสารกลางสำหรับการศึกษาและวิจัยของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสำหรับการติดต่อสื่อสาร สามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการวิจัยทั้งในระดับพื้นฐานและขั้นสูงต่อไป เครือข่าย UniNet ไม่ได้มุ่งให้บริการเพื่อใช้สื่อสัญญาณเพื่อออกอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกบนเครือข่าย UniNet สามารถติดต่อสื่อสาร จัดการเรียนการสอน การวิจัยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างกันบนเครือข่าย สามารถเชื่อมต่อและดำเนินกิจกรรมข้างต้นกับเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยอื่นๆ ได้ทั่วโลก

……………………………..