นวัตกรรมจาก SCG ปัจจัยสำคัญ ในการลดปริมาณขยะลงทะเล

ประเทศไทยประสบความสำเร็จ ในการลดปริมาณขยะลงทะเล จากอันดับ 6 สู่อันดับ 10 ของโลก จากการสำรวจของทีมนักวิจัย Helmholtz Center for Environmental Research ประเทศเยอรมนี ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการจัดการปัญหา “ขยะ” ในแหล่งนํ้า ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสังคมชายฝั่งทะเล โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นนํ้า ถึง ปลายนํ้า

ต้นนํ้า คือ การปรับพฤติกรรม “คน” ในฐานะต้นตอของปัญหาเพื่อลดการทิ้งของเสียและเปลี่ยน “ขยะ” ให้เกิดประโยชน์ กลายเป็น “ทรัพย์” ที่สร้างรายได้

กลางนํ้าและปลายนํ้า คือ การนำ “นวัตกรรม” มาช่วยป้องกันปัญหา และฟื้นฟูสภาพระบบนิเวศคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับชายฝั่ง ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน ตัวอย่างเช่น การติดตั้งทุ่นขยะไว้บริเวณปากแม่นํ้า ช่วยดักขยะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเล และการทำแนวประการังเทียมโดยใช้พลาสติกคุณภาพสูง สำหรับเป็นที่อยู่อาศัยของปลา ซึ่งการนำนวัตกรรมจากเอสซีจีมาใช้ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ นำไปสู่ความสำเร็จในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น ให้กับชุมชนชายฝั่งและส่งผลให้มีแนวโน้มของการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ของประชาชนเพิ่มขึ้น

สนใจดูคลิปเต็ม คลิก https://bit.ly/2GL05Xh

…………………………………………………………………………………..