การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 130 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นางสาวพูนทรัพย์ เจียรณัย ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับ กรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 130 ปี ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 3 กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

………………………………………………