กฟน. ขอเชิญชวนประชาชนสวมใส่เสื้อเหลือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9

วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า กฟน. พร้อมสนองนโยบายรัฐบาลที่เชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดย กฟน. ขอเชิญชวนประชาชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมสวมใส่เสื้อเหลือง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมทั้งทำบุญตักบาตร หรือประกอบพิธีทางศาสนาของศาสนาต่าง ๆ ช่วงวันคล้ายวันสวรรคต โดย กฟน. จะจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 พร้อมกัน ณ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานเพลินจิต และทุกที่ทำการ กฟน. เขต

/////////////////////////

▶️ Website TH : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4054
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/497340003626475/posts/2387466091280514/
▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1049961661308628994?s=21
▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=28338