การบินไทยรับคนไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ครั้งที่ 11 รวมทั้งจากออสเตรเลีย ครั้งที่ 12 กลับสู่ประเทศไทย

นาวาอากาศตรี อนิรุต แสงฤทธิ์ รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ (THAI Operations Control Center : TOCC) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศของไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดเที่ยวบินพิเศษรับคนไทย จำนวน 2 เที่ยวบิน จากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ รวมทั้งจากออสเตรเลีย ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2563 มีรายละเอียดดังนี้

1. เที่ยวบินที่ ทีจี 917 เส้นทางลอนดอน-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ จำนวน 68 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 11 ออกเดินทางจากลอนดอน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลา 21.18 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ วันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 14.36 น.

2. เที่ยวบินที่ ทีจี 476 เส้นทางซิดนีย์-กรุงเทพฯ รับผู้โดยสารชาวไทยจากออสเตรเลีย จำนวน 33 คน กลับประเทศไทย เป็นครั้งที่ 12 ออกเดินทางจากซิดนีย์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 11.11 น. (เวลาท้องถิ่น) ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.33 น. ในวันเดียวกัน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการขนส่งสินค้าในเที่ยวบินทั้งขาไปและขากลับอีกด้วย

บริษัทฯ ปฏิบัติภารกิจเพื่อรับคนไทยในต่างประเทศกลับบ้าน ด้วยความใส่ใจทั้งด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย โดยมีพนักงานการบินไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร

……………………………………..