ทำเนียบรัฐบาล มอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาชีวะจิตอาสา ทาสีรั้วรอบทำเนียบ

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้นำความรู้ และทักษะวิชาชีพ ที่ได้จากการเรียนนำมาบูรณาการกับสถานการณ์จริง โดยใช้วิชาการทาสี และการเคลือบผิว ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งของการเรียนสาขาช่างก่อสร้าง ไปดำเนินกิจกรรมจิตอาสา อาชีวะพัฒนา โดยร่วมกันทาสีรั้ว รอบทำเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ 16-30 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนนักศึกษา ครูและบุคลากร รวมจำนวน 317 คน จากวิทยาลัยที่เข้าร่วมทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต วิทยาลัยเทคนิค ดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และวิทยาลัย การอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) พร้อมกันนี้สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นสถานที่ราชการสำคัญของประเทศ โดยมีวิทยากรนำชม

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวต่อไปว่า พิธีมอบเกียรติมีกำหนดจัดขึ้น ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอก วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาท และมอบเกียรติบัตร

////////////////////////////////////////////////////////
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.