ถังบรรจุน้ำมันรีดโลหะระเบิด คลอกลูกจ้างเจ็บ ตายที่สมุทรสาคร “สุชาติ” รมว. แรงงาน สั่งประกันสังคมให้การช่วยเหลือทันที

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. เกิดเหตุถังบรรจุน้ำมันสำหรับเป็นเชื้อเพลิงเผาไหม้เพื่อรีดโลหะเกิดการระเบิด ภายในบริษัท เจ.เอส.สตีล โปรดักส์ จำกัด ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นเหตุให้มีลูกจ้างเสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บ 1 ราย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยสั่งกำชับให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้การช่วยเหลือลูกจ้างตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทนอย่างเต็มที่

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว ตนมอบหมายให้ นางสาวพรสวรรค์ แสนยาใจ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร เร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างโดยด่วนทันที ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการประสบอันตราย เนื่องจากการทำงาน ลูกจ้างที่ประสบเหตุจะได้รับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน โดยลูกจ้างที่ได้รับบาดเจ็บ คือ นายบุญคำ คงบัว ได้รับบาดเจ็บแผลถูกไฟไหม้ 23% เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาชัย 3 เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าเยี่ยมลูกจ้าง พร้อมชี้แจงสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับสิทธิเป็นค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกินอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ค่าทดแทน กรณีหยุดงานร้อยละ 70 ของค่าจ้างรายเดือน ส่วนลูกจ้างที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ชื่อ นายภาณุพงษ์ แสงไข่ ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าทำศพ 40,000 บาท เงินทดแทนรายเดือนกรณีเสียชีวิต ร้อยละ 70 ของค่าจ้าง เป็นระยะเวลา 10 ปี และเงินบำเหน็จชราภาพ อีกจำนวน 85,700.47 บาท ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่ทายาทผู้มีสิทธิจะได้รับจากกองทุนเงินทดแทน เรียบร้อยแล้ว

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั้งในระบบ และนอกระบบ ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ ครบถ้วนถูกต้อง และเข้าถึง ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงแรงงาน

……………………………………….

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

6 ตุลาคม 2563