การเลือก สว. 2561

สนง.กกต.ขอเชิญองค์กรต่าง ๆ ลงทะเบียนองค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่15 -24 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น.(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ณ สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขององค์กรนั้นตั้งอยู่