นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษ สายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรี ระหว่าง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กับ บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอพซิลอน จำกัด โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงคมนาคม และนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 อาคาร 2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ กล่าวว่า กระทรวงฯ มีนโยบายบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นเส้นทางหลักสู่ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ตลอดแนวเส้นทาง นอกจากนั้นเส้นทางดังกล่าว ยังมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลจะเกิดปัญหาการจราจรติดขัดตลอดแนวเส้นทาง ทั้งนี้ กทพ. ได้วางแผนต่อขยายโครงข่ายทางพิเศษฉลองรัชไปจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว และเป็นการเพิ่มโครงข่ายถนนเพื่อแบ่งเบาปริมาณจราจรบนถนนปัจจุบัน อีกทั้งยังจะช่วยพัฒนาพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระบุรี

ในส่วนของสัญญางานจ้างผู้ให้บริการออกแบบรายละเอียดโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช – นครนายก – สระบุรี ในครั้งนี้แบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 บริเวณจุดเชื่อมต่อโครงการจากทางพิเศษฉลองรัชถึงนครนายก และระยะที่ 2 จากนครนายกถึงสระบุรี โดยมีค่าจ้างให้บริการออกแบบรายละเอียดเป็นเงิน 380 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 540 วัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2565 ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี 2568 โดยโครงการนี้มีระยะทาง 104.7 กิโลเมตร รูปแบบเป็นทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร (ทิศทางละ 3 ช่องจราจร) มีทิศทางเริ่มต้นเชื่อมต่อกับทางพิเศษฉลองรัชที่ด่านจตุโชติ บริเวณถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก (ถนนกาญจนาภิเษก) แนวเส้นทางจะไปทางทิศตะวันออกตัดผ่านถนนหทัยราษฎร์และถนนนิมิตใหม่

จากนั้นเลี้ยวขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตัดผ่านถนนลำลูกกา บริเวณ กม. 22+500 ทางหลวงชนบท นย. 3001 ถนนรังสิต – นครนายก บริเวณ กม. 59+800 แล้วขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) บริเวณ กม. 116+000 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากนั้นแนวเส้นทางจะขนานไปตามทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3222 เชื่อมต่อกับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน – นครราชสีมา) และทางเลี่ยงเมืองสระบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362) ด้านตะวันออก สิ้นสุดโครงการที่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) ที่บริเวณ กม. 10+700 อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีทางขึ้น – ลง 9 แห่ง ดังนี้

1) ถนนวงแหวนรอบนอก

2) ถนนหทัยราษฎร์

3) ถนนลำลูกกา

4) ทางหลวงชนบท นย. 3001 (องครักษ์)

5) ถนนรังสิต-นครนายก (บางอ้อ)

6) ถนนสุวรรณศร (บ้านนา)

7) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 (บางปะอิน – นครราชสีมา)

8) ทางเลี่ยงเมืองสระบุรี

9) ถนนมิตรภาพและมีจุดพักรถ (Rest Area) 1 จุด บริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางอ้อ

………………………………………………………