กปน. ทล. และ วสท. บูรณาการความร่วมมือ เร่งแก้ปัญหาการซ่อมท่อประปาและตอม่อทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ที่กรมทางหลวง นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นายสมบูรณ์ เทียนธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง (ทล.) และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) พร้อมคณะผู้บริหาร 3 หน่วยงาน ได้ร่วมประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการซ่อมท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร และโครงสร้างทางด่วนยกระดับวงแหวนด้านใต้ที่ชำรุด และหลังจากนั้นได้ลงพื้นที่สำรวจที่หน้างานที่ท่อแตกรั่วบริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนใกล้หมู่บ้านเดอะแกรนด์ หลังจากที่ทุกฝ่ายได้พยายามแก้ไขปัญหาตลอดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยล่าสุดได้แนวทางการบูรณาการงานจัดซ่อมของทั้งสองหน่วยงานเพื่อให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบด้านการขาดแคลนน้ำต่อประชาชนผู้ใช้น้ำและเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนวงแหวนด้านใต้

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า ตามที่เกิดเหตุท่อ​ประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร แตกรั่วฉุกเฉิน และมีตอม่อของทางด่วนฯ ชำรุดในบริเวณดังกล่าว โดยขณะนี้กรมทางหลวงได้ปิดการจราจรช่องทางซ้ายสุดของทางด่วนวงแหวนด้านใต้ช่วงที่ผ่านบริเวณที่ตอม่อชำรุด เพื่อลดความเสียหายของโครงสร้างทางด่วน และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง จากการหารือกับกรมทางหลวง ได้ข้อสรุปในการดำเนินการ คือ เนื่องจากลักษณะของการแตกรั่วไม่สามารถดำเนินการซ่อมจากภายในท่อโดยใช้ประดาน้ำได้ต้องใช้การเปิดหลุมตัดท่อส่วนที่ชำรุดออกและเปลี่ยนท่อใหม่ยาวประมาณ 3 เมตร ซึ่งยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากการเปิดหลุมใกล้ตอม่อทางด่วนอาจทำให้โครงสร้างทางด่วนเสียหายมากขึ้นจะเกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้ทางด่วน กรมทางหลวง จึงจำเป็นต้องเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างส่วนที่เสียหายก่อนซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงให้มีน้ำใช้ก่อนในระดับหนึ่ง กปน. จึงจะดำเนินการวางท่อประปาชั่วคราว (ท่อ HDPE) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 700 มิลลิเมตร ความยาวประมาณ 70 เมตร คร่อมจุดแตกรั่วดังกล่าว โดยจะใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 2 วัน โดยจะเริ่มดำเนินการในคืนวันนี้เป็นต้นไป ซึ่งการวางท่อประปาชั่วคราวนี้ แม้จะไม่สามารถจ่ายน้ำได้ในปริมาณเท่ากับท่อเดิมขนาด 1,200 มิลลิเมตร แต่จะช่วยให้พื้นที่ขาดแคลนน้ำประปาลดน้อยลง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้ อนึ่ง เมื่อกรมทางหลวงดำเนินการเสริมความแข็งแรงให้ตอม่อทางด่วนที่ทรุดตัวดังกล่าวแล้วเสร็จ กปน. จึงจะดำเนินการซ่อมท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร เป็นการถาวรเพื่อสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติต่อไป ซึ่งขั้นตอนนี้ใช้เวลาดำเนินการเพียง 1 วัน

อย่างไรก็ตาม กปน. คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบปัญหา และยังคงระดมรถน้ำทั้งจาก กปน. ภาคเอกชน ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อให้บริการประชาชน ทั้งนี้ กปน. ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

…………………………………………………………..