ซีพีเอฟ รับ โล่องค์กรมีผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศจาก พม.

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศให้แก่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะที่เป็นองค์กรเอกชนไทยที่ร่วมสนับสนุน โครงการ “พม.ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากวิกฤติการระบาดไวรัสโควิด-19 ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดย มี น.สพ.ปราโมทย์ ตาฬวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับโล่ เร็วๆ นี้ ณ กระทรวง พม. สะพานขาว กรุงเทพฯ

………………………………………………………