“สุชาติ” รมว.แรงงาน สั่ง ประกันสังคมดูแลลูกจ้างโรงงานเฟอร์นิเจอร์ หยุดกิจการชั่วคราวเหตุเพลิงไหม้ จ.ระยอง

ตามที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานผลิตและจำหน่าย นำเข้า-ส่งออก เฟอร์นิเจอร์ ของบริษัท โฮมแม็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ใน ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ โซนโรงงานจีน ไม่พบผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ต้องปิดกิจการชั่วคราว ทำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ประสบปัญหาว่างงาน นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน ได้สั่งการให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้การช่วยเหลือ พร้อมแนะนำสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานแล้ว

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้าง ผู้ประกันตน และได้สั่งการให้ นายพรเทพ ศิริไพบูลย์ ประกันสังคมจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางสาวกรองแก้ว ประเสริฐศรี หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และประสานงานให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ผู้ประกันตน โดยเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง นัดพบนายจ้าง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานฯ ดังกล่าวมิใช่กรณีที่สถานประกอบการปิดกิจการเนื่องจากเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวง ปี 2560 และ 2563 แต่อย่างใด ดังนั้นเมื่อนายจ้างมีการ หยุดกิจการชั่วคราวโดยไม่ให้ลูกจ้างทำงาน จึงเป็นเหตุจำเป็นที่นายจ้างจะต้องจ่ายเงินตามมาตรา 75 แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งการนัดเจรจาดังกล่าวสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง และสาขาปลวกแดง จะได้ชี้แจงหน้าที่ของนายจ้างและสิทธิที่ลูกจ้างพึ่งมีพึ่งได้ในกรณีต่างๆ ตามกฎหมายกำหนด และจะเสนอข่าวรายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือต่อไป
………………………………………..
ศูนย์สารนิเทศ สายด่วนประกันสังคม 1506 www.sso.go.th