กทพ. – กองทุน TFFIF แลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิรายได้

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 203 สำนักงานการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ดร.สุชาติ ชลศักดิ์พิพัฒน์ (กลาง) ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) นางชวินดา หาญรัตนกูล (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และนางสาวประภา ปูรณโชติ (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีแลกสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ (RTA) ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี ระยะทางรวม 83.2 กิโลเมตร ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) โดยกองทุนฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรกในสิทธิการรับรายได้ค่าผ่านทางพิเศษที่ร้อยละ 45 ของรายได้ค่าผ่านทางรวมที่จัดเก็บได้จากทางพิเศษทั้ง 2 เส้นทาง เป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันที่กองทุนฯ เข้าทำสัญญากับ กทพ.

_________________________________