ปตท.สผ. ได้รับรางวัลในเวทีระดับสากล Asia-Pacific Stevie Awards จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะฟักลูกปู จ.สงขลา

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลด้านโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Innovation in Community Relations or Public Service Communications ในระดับ Silver จาก The Asia-Pacific Stevie Awards 2020 ประเทศสหรัฐอเมริกา จากการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมการเพาะฟักลูกปู เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องทะเล และช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้านไปพร้อมกัน

……………………………………………