กรมอุุตนิยมวิทยา สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (1-4 ตุลาคม 2563)

สรุปปริมาณฝนสะสมรายวันที่ผ่านมา (1-4 ตุลาคม 2563)
วันที่ 2 ต.ค.63 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนักมาก) ที่ จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 3 ต.ค.63 ปริมาณฝนลดลงทุกพื้นที่ของประเทศไทย ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) ที่ จ.กรุงเทพมหานคร
วันที่ 4 ต.ค.63 ปริมาณฝนเพิ่มขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปริมาณฝนสูงสุด(ฝนหนัก) ที่ จ.ร้อยเอ็ด

………………………………………………