กรมทางหลวงชนบท จัดพื้นที่สวนสาธารณะ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้ประชาชน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จัดเตรียมพื้นที่สวนสาธารณะ ลานกีฬา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและผู้พิการทางร่างกาย ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนและผู้พิการในพื้นที่ รวมทั้งยังสอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการในการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะและพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้รายละเอียดว่า สำหรับพื้นที่สวนสาธารณะที่ ทช. ได้เปิดให้บริการ ได้แก่ บริเวณสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน กรุงเทพฯ, ถนนกัลปพฤกษ์ ตัดกับถนนกาญจนาภิเษก, สะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี, บริเวณ NS 3 (ใต้ทางยกระดับปทุมธานี), CD Road (ใต้ทางยกระดับบางโพธิ์ใต้) จังหวัดปทุมธานี รวมถึงสวนหย่อมในพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี โดยประชาชนสามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 20.00 น.

นอกจากนี้ ยังมีสวนสุขภาพลัดโพธิ์ (ใต้ทางยกระดับส่วนกลาง), สวนสุขภาพบางหญ้าแพรก (ใต้ทางยกระดับปู่เจ้าสมิงพราย), สวนศิลาฤกษ์ (ใต้สะพานฝั่งถนนพระราม 3) และสวนสุขสวัสดิ์
(ใต้ทางยกระดับสุขสวัสดิ์) จังหวัดสมุทรปราการ สามารถมาใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึง 21.00 น. ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่ง ทช.ได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ เพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่สวนสาธารณะ ลานกีฬา โดยแยกเป็นห้องน้ำชาย หญิง และห้องน้ำสำหรับคนพิการ พร้อมติดตั้งปุ่มกดขอความช่วยเหลือฉุกเฉินในห้องน้ำคนพิการอีกด้วย

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถมาใช้บริการสวนสาธารณะที่ทาง ทช.ได้จัดเตรียมไว้ให้ตามวันและเวลาดังกล่าว หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามเส้นทางหรือรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

……………………………………………………………………….