การประชุมคณะผู้บริหารระดับกรมและมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารระดับกรม ครั้งที่ 2/2563 และมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต โดยมีคณะผู้บริหารกรมสรรพสามิต ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 1-10 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต ทั้งนี้ได้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล (VDO Conference) ร่วมกับสรรพสามิตพื้นที่ ณ ห้องประชุมราชวัตร ชั้น 5 กรมสรรพสามิต

…………………………………………………