“บิ๊กอู๋”เผย ปรับปรุง ก.ม. C188 ให้เป็นธรรม สอดรับวิถีชาวประมง ปราศจากขัดแย้ง

รมว.แรงงาน เผยความคืบหน้า การปรับปรุงกฎหมายอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความเห็นทุกภาคส่วน ปรับปรุงกฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ปราศจากความขัดแย้ง คำนึงถึงธรรมชาติของชาวประมงเป็นสำคัญ

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมกลุ่มย่อยกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นำโดย นายมงคล สุขเจริญคณา ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย นายภูเบศ จันทนิมิ นายกสมาคมประมงจังหวัดปัตตานี นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ นายกสมาคมการประมงนอกน่านน้ำไทย และนายกสมาคมประมงจังหวัดต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน เข้าพบ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความคืบหน้าอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ค.ศ. 2007 (2550) โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ในวันนี้สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยได้มาติดตามประเด็นความคืบหน้าอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจและหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการทุกขั้นตอนจะต้องเกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขณะเดียวกันจะต้องปราศจากความขัดแย้ง

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังกล่าวอีกว่า การดำเนินการปรับปรุงกฎหมายอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานภาคการประมงนั้น จะคำนึงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงไทยด้วย ทั้งนี้ จะมีการหารือเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องตามเจตนารมณ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ร่วมกันต่อไป