กอช. เชิญชวน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออมเงินสร้างบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณ

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออมเงินสร้างบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณ เพียงเริ่มต้นออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รัฐสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุสูงสุด 100% ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.”

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวน อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออมเงินสร้างบำนาญไว้ใช้หลังเกษียณ เพียงเริ่มต้นออมขั้นต่ำ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี รัฐสมทบเพิ่มให้ตามช่วงอายุสูงสุด 100% (การรับเงินสมทบเป็นไปตามเงื่อนไข พ.ร.บ. กอช.)
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิและคุณสมบัติก่อนการสมัครสมาชิกได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ สถาบันการเงินชุมชน สำนักงานคลังจังหวัด ธนาคารของรัฐทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธอส. ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ทั้งนี้ กอช. มอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่สมาชิกร่วมกับ บริษัท พันธ์ทวีคอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดโปรโมชันมอบส่วนลดสูงสุด 10% เมื่อซื้อสินค้าทางการเกษตร อาทิ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พืช หรือสินค้าร่วมรายการจากห้างพันธ์ทวีมอลล์ เพียงแสดงสถานะการเป็นสมาชิก กอช. ที่ร้านค้า อาทิ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ ไลน์ “@nsf.th” ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดโปรโมชันเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 02-049-9000

…………………………………………………………………………….

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”