พยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทย ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (ภาคเช้า)

กราฟิกพยากรณ์อากาศรายภาคของประเทศไทยพร้อมแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2563 (ข้อมูล ณ เวลา 05.30 น.)

……………………………………………………..