รมว.แรงงาน สั่งการ กรมการจัดหางานตรวจสอบ “ไทยมีงานทำ” พร้อมประสานบริษัทแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แจง กรณีพบตำแหน่งงานมีอัตราเงินเดือนสูงเกินจริงทาง www.ไทยมีงานทำ.com มอบหมายกรมการจัดหางานตรวจสอบข้อเท็จจริง เบื้องต้น พบ 3 บริษัทมีการบันทึกข้อมูลผิดพลาด ได้ประสานให้แก้ไขอัตราเงินเดือนให้ถูกต้อง และล่าสุดมีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน รับข้อสั่งการ กำชับให้สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ทำการตรวจสอบข้อมูลนายจ้าง ตำแหน่งงานและอัตราค่าจ้าง ของสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ หากพบว่ามีข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งนายจ้างสถานประกอบการ แก้ไขให้ถูกต้อง

ทั้งนี้ หากผู้สมัครงานมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งงาน หรืออัตราค่าจ้างว่าคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง สามารถแจ้งที่หน้าเว็บไซต์ ไทยมีงานทำ หน้าหลักในส่วนแจ้งปัญหาการใช้งาน หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

……………………………..