ปลัด สธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผน

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ โรงพยาบาลกุยบุรี โรงพยาบาลสามร้อยยอด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนกลาง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่าวันนี้ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ขอชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เปิดศูนย์ EOC เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ ผ่านไลน์ Conference ได้ทันเหตุการณ์ติดตามและสั่งการการช่วยเหลือทุกวัน รวมถึงได้ส่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่แจกจ่ายยาชุดน้ำท่วมและให้บริการประชาชน ดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ที่ไม่สามารถเดินทางมายังสถานพยาบาลได้เอง

นายแพทย์สุขุม กล่าวต่อว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำได้คลี่คลายลงแล้ว โดยมีการสูบน้ำ ปรับปรุง ทำความสะอาดอาคารสถานที่ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อรองรับการให้บริการประชาชน โดยสถานพยาบาลทุกแห่งยังสามารถเปิดบริการได้ตามปกติ ส่วนอาคารสถานที่ที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่ ได้แก่ บ้านพัก รั้วกำแพง ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ประเมินความเสียหายร่วมกับกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และสั่งการให้กองบริหารสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม ส่วนการดำเนินงานระยะต่อไปคือ การเฝ้าระวังและให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับโรคที่มาหลังน้ำลด ซึ่งให้จัดทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 9 ทีม ลงพื้นที่ เฝ้าระวังและควบคุมโรคเช่นอุจจาระร่วงเฉียบพลัน อาหารเป็นพิษ ถ่ายเป็นมูกเลือด โรคฉี่หนูไข้เลือดออก ปอดอักเสบเฉียบพลัน ตาแดง มือ เท้า ปาก ไข้หวัด และไข้ออกผื่น อาทิ หัด หัดเยอรมัน สุกใสซึ่งหากพบผู้ป่วยเพียง 1 ราย หรือ 1 สถานการณ์ให้รีบแจ้งสาธารณสุขจังหวัดทันที

เนื่องจาก ขณะนี้พื้นที่เขตภาคใต้ได้อยู่ในช่วงฤดูฝนตกหนัก จึงขอให้แต่ละพื้นที่เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำ น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงเตรียม พร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยตามแผนที่วางไว้โดยป้องกันอาคารสถานที่และครุภัณฑ์ไม่ให้ได้รับผลกระทบ ขนย้ายยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ไว้ในที่ปลอดภัย จัดหาพื้นที่ให้บริการสำรอง ในกรณีที่สถานบริการไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เตรียมแผนการอพยพและระบบการส่งต่อผู้ป่วย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เร็ว ทีมควบคุมโรคและทีมฟื้นฟู พร้อมออกปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย

จากหน่วยงาน : กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ