รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรและห้ามรถยนต์ที่มีความสูงเกิน 4.80 เมตร ใช้ทางคู่ขนานบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ากรมทหารขนส่ง ถึง วงเวียนหลักสี่

รฟม. แจ้งเบี่ยงช่องทางจราจรและห้ามรถยนต์ที่มีความสูงเกิน 4.80 เมตร ใช้ทางคู่ขนานบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้ากรมทหารขนส่ง ถึง วงเวียนหลักสี่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต ในวันที่ 15 ตุลาคม – 14 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ – คูคต สัญญาที่ 1 จะดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ บริเวณหน้ากรมทหารขนส่ง ถึง วงเวียนหลักสี่ จึงมีความจำเป็นต้องเบี่ยงช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธิน ฝั่งขาเข้าคู่ขนาน 1 ช่องทาง ทำให้มีช่องทางจราจรฝั่งขาเข้าคงเหลือ 3 ช่องทาง และฝั่งขาออกคงมี 4 ช่องทาง และห้ามรถยนต์ที่มีความสูงเกิน 4.80 เมตร ใช้ทางคู่ขนานในช่วงบริเวณที่มีการเบี่ยงจราจรดังกล่าว โดยให้ใช้อุโมงค์ทางลอดหลักสี่ทดแทน แล้วไปกลับรถที่หน้าอู่รถบางเขนเพื่อไปถนนแจ้งวัฒนะหรือถนนรามอินทรา ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ถึง วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ การเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 0 2115 6000 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta-greenlinenorth.com

_________________________________