‘จับกัง1’ ห่วงแรงงานไทยกลับจากเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดน สั่งด่านดูแลใกล้ชิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ชื่นชมแรงงานไทยมีทักษะฝีมือเป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างชาติ กำชับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิดูแลแรงงานไทยกลับจากเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดนอย่างใกล้ชิด

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ โดยจะจัดส่งไปอย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ซึ่งขณะนี้ มีหลายประเทศแสดงความสนใจแรงงานไทย เนื่องจากแรงงานไทย มีวินัยในการทำงานและมีทักษะฝีมือดี และประเทศไทยมีมาตรการต่างๆ ที่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ได้ ทั้งนี้ ในการส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศนั้น จะดำเนินการโดยยึดหลักความปลอดภัยของแรงงานไทยเป็นสำคัญ

นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ในวันนี้มีแรงงานไทยเดินทางกลับจากประเทศฟินแลนด์และสวีเดนจำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเวลา 06.50 น. จำนวน 323 คน จากทั้งหมดจำนวน 324 คน ป่วย 1 คน เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลคู่ปฏิบัติการของสนามบิน ซึ่งการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกลุ่มที่ 2 เดินทางมาจากประเทศสวีเดนถึงเวลา 14.10 น. จำนวน 264 คน เป็นแรงงานไทย 263 คน ต่างชาติ 1 คน รวมทั้งสองกลุ่มจำนวนทั้งสิ้น 588 คน ซึ่งแรงงานเหล่านี้ได้เดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ประเทศฟินแลนด์และสวีเดน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยได้รับค่าจ้างเดือนละประมาณ 70,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้ แรงงานไทยทุกคนเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้าสู่ขั้นตอนการกักตัว 14 วันตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ ต่อไป

“ท่านนายกฯ ได้ให้ความสำคัญกับการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศและชื่นชมแรงงานไทยทุกคนที่มีทักษะฝีมือจนเป็นที่ยอมรับของนายจ้างต่างชาติ และไทยเป็นประเทศที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ได้ ในวันนี้ผมได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ กรมการจัดหางาน ดูแลแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางกลับจากเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์และสวีเดน เพราะพวกเขาเหล่านี้ถือว่าเป็นคนไทยที่เสียสละไปทำงานในต่างแดนและส่งรายได้กลับมาเลี้ยงดูครอบครัว รวมทั้งเป็นการนำรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่งด้วย” นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด

…………………………………………………………………………………………….